Publikacje

    1.  Artykuł o ocenianiu kształtującym na lekcjach języka obcego w czasopiśmie Cool School (strona 30)

 

2.  Wystąpienie w telewizji WTK związane z projektem Żywa Biblioteka prowadzonym w szkole

 

Bez tytułu

Nagranie możecie zobaczyć tu.

3. Artykuł o Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych 2016, w którym braliśmy udział.

Artykuł przeczytacie tu.

4. Artykuł z Gazety Wyborczej o Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych 2016.

Artykuł przecztacie tu.

Reklamy